Sådan siger loven om vanvidskørsel

Den 23. marts 2021 vedtog folketinget det lovforslag, som blandt andet medfører, at politiet skal konfiskere biler, der har været brugt til vanvidskørsel.

Med den nye lov kan politiet beslaglægge det køretøj, som er brugt til vanvidskørslen, også selv om det ejes af en anden end føreren – fx en forælder, samlever, arbejdsgiver eller et leasingfirma. Konfiskationen vil i sidste ende blive en beslutning som domstolene tager stillingen til.

Formålet med de skærpede beføjelser er både at forhindre gentagne lovovertrædelser og at virke præventivt ved både at fjerne køretøjet fra vejene, og få folk og firmaer til at tænke sig om en ekstra gang inden de låner deres bil ud til andre.

Skærpelsen af reglerne trådte i kraft den 31. marts 2021. Ud over beslaglæggelse og konfiskation af køretøjet er der også skruet op for straframmen på flere typer af vanvidskørsel.

Hos Sand Jensen Automobiler støtter vi op omkring bekæmpelsen af vanvidsbilisme, som vi betragter som både livsfarlig og hensynsløs. Vi vil opfordre alle til at overholde fartgrænserne og håber lovgivningen kommer til at skabe større tryghed i trafikken for alle. 

 

20.05 2021
Vanvidsbilisme
Definition af vanvidskørsel

Vanvidskørsel er i loven defineret som: 

  • Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100% ved kørsel over 100 km/t.
  • Kørsel med en hastighed på over 200 km/t.
  • Spirituskørsel med en promille over 2,00
  • Uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse under skærpende omstændigheder

Loven medfører derfor, at der er tale om vanvidskørsel, hvis bilen føres af en spirituspåvirket person eller med fx 101 km/t. i byzone eller 181 km/t. på landeveje eller 201 km/t. på motorveje.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsmail med alle 
nyankomne biler hver fredag.

bb