BMW vejhjælp Mobile Care

Med BMW vejhjælp Mobile Care er hjælpen altid lige ved hånden. Via telefonen eller om nødvendigt også på stedet.

BMW Vejhjælp Mobile Care gælder i 5 år og derefter vil du fortsat være sikret dækning af BMW Vejhjælp Mobile Care, hvis du får udført service på et autoriseret BMW serviceværksted i Danmark. Dækningen gælder så længe bilens serviceplan overholdes og følges på et autoriseret BMW værksted i Danmark. Hvis det usandsynlige skulle ske, at du får et teknisk driftsstop, står der medarbejdere til rådighed med fagkyndig hjælp. I tilfælde af skader er du også velkommen til at kontakte BMW Vejhjælp Mobile Care, der kan hjælpe med at få bilen bugseret til nærmeste autoriserede BMW værksted.

BMW Vejhjælp Mobile Care dækker Danmark, Færøerne og Europa og kontaktes på tlf. +45 80 30 40 45.

Assistance ved driftsstop*

Driftsstophjælp ude på stedet ydes i de tilfælde, hvor BMW Mobile Care Assistance vurderer, at bilen kan repareres på stedet, og hvor kørsel til og fra driftsstopsted, inklusive 30 minutters vejhjælp, ikke overstiger 1,5 time. I mange tilfælde er det muligt for BMW Mobile Care Assistance at hjælpe dig over telefonen. Hvis det imidlertid vurderes, at bilen ikke kan repareres på stedet, sørger BMW Mobile Care Assistance omgående for at organisere bugsering. Bemærk at ydelserne i forbindelse med BMW Mobile Care begrænser sig af juridiske årsager til at gøre din bil køreklar igen. Det er derfor ikke muligt at udføre servicearbejder, reparationer af sliddele, større reparationsarbejder eller fremskaffe reservedele på uheldsstedet.

*Med driftstop menes en produkt teknisk fejl, som gør det umuligt at fortsætte med at køre. For yderligere information af dækningsvilkår se informationen nedenfor.

Hjælp ved punktering og små uheld

I tilfælde af en punktering yder BMW Vejhjælp Mobile Care om nødvendigt hjælp på stedet via BMW Servicebilen, eller et udvalgt autoriseret BMW serviceværksted. Hvis din BMW kører på dæk med nødkørselsegenskaber (mærket med et rundt symbol på siden af dækket med bogstaverne RSC), skal anvisninger som beskrevet i bilens instruktionsbog altid følges. Hvis det ikke er muligt for dig at nå nærmeste autoriserede BMW serviceværksted fordi dækket er kørt i stykker, kan BMW Mobile Care Assistance være behjælpelig med at arrangere vejhjælp. Omkostninger til erstatningsdæk er ikke omfattet af BMW Vejhjælp Mobile Care.BMW Vejhjælp Mobile Care yder også meget gerne hjælp, via BMW Servicebilen, i tilfælde af mindre problemer som fx en bortkommet nøgle, forkert brændstof i tanken, eller hvis du er løbet tør for brændstof. Omkostninger til disse serviceydelser under BMW Vejhjælp Mobile Care dækningen kan imidlertid ikke afholdes af BMW Vejhjælp Mobile Care. Bemærk at omkostninger i forbindelse med dækskift ikke er inkluderet.

Bugsering, taxa og hotel

Hvis et driftsstop ikke kan afhjælpes på stedet, dækker vi omkostningerne i forbindelse med bugsering til nærmeste autoriserede BMW serviceværksted eller til det autoriserede BMW serviceværksted i Danmark, som du normalt anvender. Hvis du i tilfælde af en skade på bilen har brug for en taxa, dækker vi omkostningerne for en eller flere taxakørsler – op til et maksimumbeløb på kr. 600,-. Hvis du i tilfælde af et driftsstop på bilen har brug for overnatning, dækker vi omkostningerne i forbindelse med indlogering af alle passagererne i bilen på hotel, indtil bilen er repareret, dog maks. 4 overnatninger (hotelkategori maks. 4 stjerner). Forudsætningen herfor er, at uheldsstedet ligger mere end 100 km fra din bopæl.

Erstatningsbil

I Danmark og på Færøerne dækker ordningen erstatningsbil i op til tre arbejdsdage samt én weekend, hvis arbejdsdage skæres af weekenden. I udlandet dækker ordningen erstatningsbil i op til fem arbejdsdage samt én weekend. Ved beslutning om hjemtransport af din BMW fra udlandet, hvor din BMW efterfølgende repareres på dit eget autoriserede BMW serviceværksted i Danmark og på Færøerne, tilbyder ordningen erstatningsbil indtil tre arbejdsdage samt én weekend efter bilen er indleveret til dit BMW værksted. Vær opmærksom på, at tilgængeligheden af erstatningsbiler kan afhænge af sted og omstændigheder, og at udlejningsbiler kan have restriktioner mht. hvor de skal køre, og i hvilke lande de skal køre.

NB. Ovenstående dækningsomfang gælder ikke for forsikringssager. Her henvises til dækningen i din forsikringspolice.

Hjemtransport

Såfremt omstændighederne gør det nødvendigt, dækker vi også dine omkostninger i forbindelse med hjemrejse med tog eller fly til en samlet værdi af kr. 4.850,-. Din BMW transporteres hjem til dit foretrukne autoriserede BMW serviceværksted i Danmark, hvis afstand mellem nedbrudsstedet og din bopæl er mere end 100 km og reparationen ikke kan gennemføres inden for samme dag på et lokalt autoriseret BMW serviceværksted.

Fuld vejhjælpspakke

BMW vejhjælp Mobile Care hjælper dig også i en række andre situationer, så hjælpen er altid nær. Kontakt BMW vejhjælp Mobile Care på telefon 80 30 40 45, hvis:

  • Din BMW er kørt fast og har brug for fritrækning
  • Din BMW har været udsat for brand, hærværk, indbrud eller tyveri/tyveriforsøg
  • Din BMW er kørt tør for brændstof, eller du har fået påfyldt forkert brændstof
  • Du oplever akut sygdom og ikke selv kan fortsætte kørslen
  • Du har mistet din nøgle, eller nøglen er låst inde i bilen, eller er blevet stjålet

Ydelse til BMW i-ejere

Som udgangspunkt er ejere af en BMW i-model berettiget til de samme serviceydelser, som beskrevet ovenfor. I tilfælde af et driftsstop som følge af en teknisk defekt, vil bilen blive transporteret til dit foretrukne autoriserede BMW i serviceværksted i Danmark. Ejere af BMW i3 er berettiget til 4 årlige bugseringer. Det er en forudsætning, at driftsstoppet skyldes, at batteriet er løbet tør for strøm og at det er sket i forbindelse med almindelig brug af bilen. I sådanne tilfælde kontaktes BMW Vejhjælp Mobile Care som bugserer din bil til den nærmeste offentlige ladestander eller til din hjemadresse (nærmeste mulighed).

Driftsstop, som følge af afladning, berettiger ikke til andre serviceydelser fra BMW Vejhjælp Mobile Care programmet. Ejere af BMW i3 plug-in-hybrid er ikke berettiget til denne service.

Bortfald af mobilitetsgarantien

Ydelsesgarantien fra BMW Vejhjælp Mobile Care berøres ikke i de første 5 år efter bilens første indregistreringsdato, hvis du får udført service eller reparationsarbejde på ikke-autoriserede værksteder – herunder også evt. nødvendige olieservice. Ydelserne under BMW Vejhjælp Mobile Care-mobilitetsgarantien kan imidlertid ikke gøres gældende, hvis bilens mobilitetstab kan henføres til manglende overholdelse af de intervaller for service og eftersyn, der er anført af producenten, eller hvis servicearbejde og andre reparationer, der er udført på ikke-autoriserede værksteder, ikke lever op til producentens anvisninger.

Forlæng vejhjælpspakke

Efter 5 år vil du fortsat være sikret dækning af BMW Vejhjælp Mobile Care i Danmark, hvis du får udført service på et autoriseret BMW serviceværksted i Danmark. Dækningen gælder så længe bilens serviceplan overholdes og følges på et autoriseret BMW værksted i Danmark.

Er bilen over fem år gammel og har den i en periode været serviceret udenfor det danske netværk af autoriserede BMW serviceværksteder, kan BMW Vejhjælp Mobile Care aktiveres ved igen at få udført service på et dansk autoriseret BMW serviceværksted.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsmail med alle 
nyankomne biler hver fredag.

bb