Privacy

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Sand Jensen Automobiler A/S (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger. Sand Jensen Automobiler A/S er defineret som: www.sandjensen.dk

Historien om Sand Jensen Automobiler

Afsnit 1

1 Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Sand Jensen Automobiler A/S
CVR-nummer: 48118712
Viborgvej 7-13
8600 Silkeborg

2 Brug af personoplysninger

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål: 

a) Ved brug af vores hjemmeside: 

- Behandling af dine anmodninger: Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på prøvekørsel af en bil, planlægning og udførelse af værkstedsbesøg samt andre services, der kan bestilles via hjemmesiden. Hvis du i forbindelse med anmodningen også afgiver dit samtykke hertil, behandles dine personoplysninger til markedsføring, som beskrevet nedenfor og dine personoplysninger sammenkøres med cookie-data som beskrevet nærmere i vores cookiepolitik.
                                                          
   i. Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køretøjsoplysninger, præferencer.
   ii. Behandlingsgrundlag: Samtykke.
   iii. Slettefrist: senest 3 måneder efter afsluttet anmodning. 
                             
 - Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores individuelle kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve. Dine personoplysninger sammenkøres med cookie-data som beskrevet nærmere i vores cookiepolitik.

   i. Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, cookie-data, online brugeradfærd, køretøjsoplysninger, præferencer.
   ii. Behandlingsgrundlag: Samtykke.
   iii. Slettefrist: 1 år efter sidste kontakt til registrerede.

- Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookiepolitik.
                                                                                       
   i. Hvilke oplysninger anvender vi: Cookie-data, online brugeradfærd og ved brugerundersøgelser med tilknyttede konkurrencer anvendes der i tillæg almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer.
   ii. Behandlingsgrundlag:  Samtykke
   iii. Slettefrist: 6 måneder fra indsamling

- Hjemmesidestatistik: Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmeside og tilknyttede ydelser. 
                                                                                       
   i. Hvilke oplysninger anvender vi: Cookie-data, online brugeradfærd. 
   ii. Behandlingsgrundlag: Samtykke
   iii. Slettefrist: 6 måneder fra indsamling

b) Ved brug af butikker og værksteder:
                                                          
- Levering og betaling af vores ydelse: Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med levering af vores ydelser. Dette sker som eksempel når du prøvekører bil forud for dit køb, når der udarbejdes tilbud du har anmodet om, når der laves slutseddel og finansieringsaftaler, når din nye bil indregistreres og leveres, samt når du får din bil serviceret og repareret på værkstedet eller i forbindelse med eventuelle reklamationssager.
                                                          
   i. Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køretøjsoplysninger, CPR-nummer, betalings-oplysninger, ordrenummer, kørekort, forsikringsoplysninger, økonomiske forhold
   ii. Behandlingsgrundlag: Opfyldelse af kontrakt og lovkrav ifm. fx bogføring og prøvekørsler 
   iii. Slettefrist: 5 år fra afslutningen af det regnskabsår hvor seneste kundetransaktion er foretaget (regnskabsår = 1/1 til 31/12).
                             
- Kreditvurdering: Inden vi yder kredit til dig i forbindelse med køb af værkstedsydelser og reservedele tjekker vi om du er registreret som dårlig betaler i RKI-registret.  I tilfælde af, at du er er registreret som dårlig betaler, kan der ikke ydes kredit, og betaling skal i sådanne tilfælde ske kontant.
                                                                                       
   i. Hvilke oplysninger anvender vi: CPR-nummer, oplysning om eventuel registrering som dårlig betaler
   ii. Behandlingsgrundlag: Legitim interesse
   iii. Slettefrist: Straks efter vurdering/validering.
                                                          
- Kundekartoteker: For at have en effektiv sagshåndtering og kunne yde en god kundeservice oprettes du som kunde i vores sagsbehandlingssystemer. Dette giver os overblik over din historik hos os, og gør os bedre i stand til at betjene dig.
                                                                                       
   i. Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køretøjsoplysninger, CPR-nummer, sagshistorik.
   ii. Behandlingsgrundlag: Legitim interesse.
   iii. Slettefrist: 5 år fra afslutningen af det regnskabsår hvor seneste kundetransaktion er foretaget (regnskabsår = 1/1 til 31/12).
                                                          
- Påmindelser, opfølgning og markedsføring: For at give dig en god kundeoplevelse og holde dig opdateret behandler vi dine personoplysninger ifm. udsendelse af påmindelser om service, opfølgning på fx prøvekørsler samt generel markedsføring som nyhedsbreve, tilbud, invitationer til events mv. Ovenstående gøres kun hvis du har givet dit samtykke hertil.

   i. Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køretøjsoplysninger, sagshistorik.
   ii. Behandlingsgrundlag: Samtykke
   iii. Slettefrist: 1 år efter sidste kontakt til registrerede.
                                                          
- Kundetilfredshedsundersøgelse: For at følge op på din tilfredshed som kunde og få input til løbende forbedring af vores kundeservice, behandler vi dine personoplysninger ifm. gennemførsel af kundetilfredshedsundersøgelser. Dine personoplysninger videregives også til relevante importører, så de kan gennemføre kundetilfredshedsundersøgelser på tværs af markedet. 
                                                          
   i. Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, køretøjsoplysninger, oplysninger om seneste køb.
   ii. Behandlingsgrundlag: Legitim interesse
   iii. Slettefrist: 6 måneder fra indsamling.
                                                          
- Kameraovervågning: For at forebygge indbrud, tyveri og hærværk kameraovervåges butikker, værksteder og udendørsarealer. Overvågede områder er markeret med skiltning.
                                                          
   i. Hvilke oplysninger anvender vi: Video.
   ii. Behandlingsgrundlag: Legitim interesse.
   iii. Slettefrist: 30 dage efter optagelse.

- Overtrædelser af lovgivningen: I tilfælde hvor der pålægges bøder eller begås strafferetlige forseelser for hastighedsoverskridelse eller lignende i forbindelse med en prøvetur eller brug af låne-/lejebil, modtages og videreformidles relevante personoplysninger over for myndighederne.
                                                          
   i. Hvilke oplysninger anvender vi: Følsomme personoplysninger om formodede strafbare forhold, samt almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køreseddel, låne-/lejekontrakt.
   ii. Behandlingsgrundlag: Lovkrav
   iii. Slettefrist: 3 år efter modtagelse fra myndighed.

Afsnit 2

3 Kilder

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil denne kilde/disse kilder være:

a) Bilimportører hvor formålet er statistik, markedsføring samt opfyldelse af kontrakt
b) Offentlige registre: Motorregisteret, CPR-registret, CVR-registret hvor formålet er entydig identifikation samt opfyldelse af kontrakt.
c) Leasing og finansieringsselskaber hvor formået er at vi kan etablere kredit faciliteter i forbindelse med indgåelse af en kontrakt.
d) Kreditvurderingsbureau hvor formået er at vi kan foretage kreditvurdering af dig i forbindelse med indgåelse af en kontrakt.

4 Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

a) Bilimportører.
b) Samarbejdspartnere som finansieringsselskaber, forsikringsselskaber og serviceudbydere (fx vejhjælp, dækopbevaring og lignende).   
c) Øvrige leverandører og samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed (fx serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser, finansielle institutioner)
d) Virksomheder som den Dataansvarlige er koncernforbundne med i Sand Jensen Automobiler A/S (www.sandjensen.dk).
e) Offentlige myndigheder.
f) Sociale medier (fx Facebook, LinkedIn).

5 Overførsel til lande udenfor EU/EØS

Som udgangspunkt overfører vi ikke dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS. Hvis der i særlige tilfælde sker overførsler til lande uden for EU/EØS, oplyses der om dette i forbindelse med den specifikke behandling. 

Historien om Sand Jensen Automobiler

Afsnit 3

6 Pligtmæssig information

De oplysninger vi indsamler til persondatabehandling vil i nogle tilfælde være obligatoriske, det vil sige nødvendige for at kunne kontakte dig, levere ydelsen, foretage kreditvurdering osv. I forbindelse med gennemførelsen af den konkrete persondatabehandling vil vi oplyse dig om hvilke oplysninger der er obligatoriske. Modtager vi ikke de obligatoriske oplysninger kan vi ikke levere den ønskede behandling eller ydelse.

7 Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
• Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. 
• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). 
• Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at:

Ved at kontakte den Dataansvarlige på ovenstående kontaktoplysninger, eller ved at skrive til GDPR@sandjensen.dk.

 

Træk dit samtykke tilbage

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Denne privatlivspolitik er sidst opdateret den 23. maj 2018.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsmail med alle 
nyankomne biler hver fredag.

bb