Nye beskatningsregler for firmabil fra 2021

Pr. 1. juli 2021 ændres beskatningsreglerne for fri firmabil. Det sker i forlængelse af de nye bilafgifter og ambitionerne omkring en grøn omstilling af den danske bilpark frem mod 2030.

Med vedtagelsen af lovforslag "L 129" ændrer regeringen og dets støttepartier reglerne for beregning af registreringsafgift. De nye bilafgifter skal frem mod 2030 hjælpe en grøn omstilling af den danske bilpark på vej med lempelige afgifter på både elbiler og hybridbiler. Også nye beskatningsregler for fri firmabil er omfattet af ændringerne og disse træder i kraft med virkning fra og med den 1. juli 2021. Beskatningsreglerne vil årligt blive justeret frem mod 2025 (se tabel) og vil også omfatte allerede indregistrerede firmabiler.

Læs mere om de nye regler for firmabilsbeskatning i det følgende.

19.01 2021
Nybeskatning Tabel
Årlig justering af beskatningen 2021-2025.

Med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2021, og med løbende årlige justeringer frem mod 2025, skal de nye beskatningsregler for fri firmabil skubbe på den øvrige grønne omstilling af den danske bilpark.

Satsen fra 2020, hvor beskatningen lyder på 25% af bilens værdi op til kr. 300.000 og 20% af værdien derover, vil årligt justeres henholdsvis ned og op med 0,5%-point, indtil skalaknækket i 2025 helt er udfaset og beskatningsgrundlaget alene kan udregnes med en sats på 22,5% af bilens samlede værdi.

Bemærk, at det personlige fradrag på el- og plug-in hybridbiler fra 2020 på kr. 40.000 frafalder med de nye regler. Til gengæld skal en ladeboks opsat privat af arbejdsgiver ikke længere beskattes og kan beholdes afgiftsfrit, hvis man har haft firmabil i seks måneder.

Den grønne profil i ændringerne af firmabilsbeskatningen kommer også til at give udslag i forhøjelserne af miljøtillægget. I 2022 forhøjes miljøtillægget fx. til 350% - svarende til ejerafgiften x 3,5 (se tabel).

Har du spørgsmål til firmabilsbeskatning?

De nye regler vil naturligvis give anledning til spørgsmål og skulle du sidde med nogen er du velkommen til at rette dem til os. 

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsmail med alle 
nyankomne biler hver fredag.

bb