Finanslov 2020: Uændrede beskatningsregler for biler ældre end 36 måneder.

Også i 2020 er bilbranchen et omdrejningspunkt for næste års Finanslov.

06.12 2019
Sandjensen Rene 6561 Edit

Som det er blevet kutyme på denne tid af året har ikke mindst bilbranchen med stor interesse fulgt med i forhandlingerne og resultatet af det kommende års finanslov. Også i 2020 er bilbranchen i fokus og vi har allerede fået flere henvendelser fra kunder, der spørger til stramningerne af beskatningsreglerne for firmabil.

Vi vil derfor gerne pointere, at uanset hvorledes stramningerne udmønter sig, så berøres biler ældre end 36 måneder ikke. For biler ældre end 36 måneder vil beskatningen fortsat være handelsværdien.

Stramningerne vedrører altså alene nye biler.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsmail med alle 
nyankomne biler hver fredag.

bb