Ændring af firmabilsbeskatning vedtaget (L91)

Forslaget om ændring af Ligningslovens bestemmelser for firmabilsbeskatning er nu vedtaget, med ikrafttrædelse lørdag den 1. februar 2020.

For nye og brugte leasingbiler, yngre end 36 måneder, og omfattet af registreringsafgiftslovens regler om genberegning*, gælder det fra og med 1. februar 2020, at værdien til beskatning af fri bil fastsættes på baggrund af den genberegnede værdi og ikke som tidligere af bilens nypris ved første indregistrering.

Det betyder at beskatningsværdier, som i dag ligger langt under listepriserne, fremadrettet vil blive tilpasset markedsprisen og dermed stige markant.

Beregningsgrundlaget for værdien af fri bil udgør således 100% af den nye forhøjede nyvognspris frem til bilen er 36 måneder, hvorefter beregningsgrundlaget reduceres til 75%.

* Ved "genberegning" forstås, at det er bilens forventede værdi ved detailsalg, der skal danne grundlag for beskatningsværdien - og ikke som hidtil nyvognsprisen ved 1. registrering.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsmail med alle 
nyankomne biler hver fredag.

bb